ឃើញហើយអ្នកប្រកដជាលួចសើច ឬ អាណិត ទៅដល់និស្សិតដែលរៀនផ្នែកស្ថាបត្យករដោយមិនដឹងខ្លួន

កាលនៅពីក្មេងម៉ាក់តែងសួរថាចង់ធ្វើអី ខ្ញុំមិនគិតច្រើនទេ ឆ្លើយប្រាប់គាត់យ៉ាងរហ័សវិញថា ចង់ធ្វើជាស្ថាបត្យករ ព្រោះការងារនឹងឡូយណាស់ ស្រលាញ់តាំងពីកំណើត។ មិនជាបញ្ហាព្រោះវាជាដុងរបស់មនុស្សតាំងពីកំណើត ហើយយើងនឹងនាំទាំងអស់គ្នាទៅមើលនៅជីវិតរបស់សិស្សស្ថាប្យកម្ម ដែលអ្នកទាំងគ្នាឃើញហើយ ស្ទើរតែលែងហ៊ានប្រាថ្នាចង់រឿងផ្នែកនេះទៀត តោះមកមើលខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា

ធ្វើកិច្ចការរហូតដល់ដេកនៅហ្នឹងកន្លែង

អត់ងងុយដេកពេក អាចជួបលទ្ធផលបែបនេះ

ស្លៀកសំពត់ពិបាកធ្វើកិច្ចការពេក មានតែស្លៀកបែបនេះ

គ្រប់កន្លែងគឺជាគ្រែដេក

ក្រដាសក៏អាចជាកម្រាលដេកផងដែរ

បែបណាក៏ដេកបានដែរ

ធ្វើកិច្ចការគ្មានឈប់ឈរ

ត្រូវធ្វើកិច្ចការជុំគ្នាដាច់យប់ជាញឹកញាប់ដើម្បីសម្រេចការងារទាន់ពេល

ពេលខ្លះមានតែយកក្រដាសការងារជាភួយដណ្តប់

ទិដ្ឋភាពផ្សេងៗទៀត

comments

ប្រភពអត្ថបទ​ KHMERNEWS.ME​