ប៉ុន្មានសន្លឹកនេះអ្នកឃើញហើយប្រកដជានឹកស្មានមិនដល់ថា មនុស្សយើងពិតជាពិបាកកែណាស់

បើសិនជាអ្នកព្យាយាមមើលរូបថតទាំងអស់នេះម្ដងមួយៗ អ្នកនឹងបានឃើញពីភាពប្លែកៗ និងគួរឲ្យហួសចិត្ត ដែលត្រូវបានផ្តិតជាប់ក្នុងរូបថតទាំងនោះ ។ គ្រប់ទិដ្ឋភាពដែលបានបង្ហាញតាមរយៈរូបថតទាំងនោះពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកពិបាកនឹងយល់មែន ហើយអ្នកប្រាកដជាលាន់មាត់ថា ពិភពលោកនេះស្អីក៏មានដែរ សូម្បីតែរឿងបែបនេះ ។

comments

ប្រភពអត្ថបទ​ KHMERNEWS.ME​